Mannin

Yn Commeeys Celtiagh

isleofman

Tá féin rialtas ag Mannin (Oileáin Mhanainn) le níos mó ná míle bliain. In ainneoin sin níl an neamhspleáchas soiléir i gcónaí. Ón Dara Cogadh Domhanda i leith tá béim leagaithe ag rialtaisí Mananach ar tearmann cánach a dhéanamh as an tír. Tá sé seo bunaithe go mór ar neart inimirceacht Sasanach, rud a bhfágann Mananaigh ina mionlach ó thaobh daonra and cumhacht eacnamaíocht de. Cé go bhfuair an cainteoir deireanach dúchas Mananaise bás sa bhliain 1974, tá an teanga tar éis bheith i mbun athbheochan de chineál le roinnt blianta anuas. Tá an teanga níos feicealaí in áiteanna poiblí. Mar shampla tá comharthaí dá-theangach le feiceáil ar sráideanna, bóthair agus busanna. Ó thaobh an oideachas de tá cúig naíonra Mananach agus Bunscoil Ghaelgagh amháin curtha ar bun ag an gcomhlacht Moonijer Veggey. Ag léibhéil na bunscoile and iar-bhunscoile tá an Mannanais ar fáil mar tarna teanga roghnach. Sa tríú léibhéil tá céim Mananais ar fáil ón Ionad Léinn Mananach agus Coláiste Oileáin Mhanann. Tá na forbairtí seo tar éis tairbe dearfach a bheith acu. Don chéad uair le blianta fada tá páistí ag fás aníos ag a bhfuil an teanga ó dhúchas acu.

Share this!