Éire

An Conradh Ceilteach

ireland

IMEACHTAÍ CHRAOBH na hÉIREANN THAR NA BLIANTA

  • Ag dul i mbun comhfhreagras san nuachtáin náisiúnta faoi gnéithe éagsúla le cogús idircheilteach a chothú agus eolas a scaipeadh faoi na tíortha Ceilteacha eile.
  • Ag eagrú picéid agus léirsithe ag Ambasáid na Fraince faoi chás na Briotáine agus Briotánaigh ar nós Yann Ber ar Mat, a cuireadh i gcarcair de bharr diúltú do sheirbhís éigeantach in airm na Fraince nó na Briotánaigh a fágadh gan triail ar feadh na mblianta.
  • Ag eagrú comhphicéid ag oifigí an Rialtais agus Ambasáid Shasana i gcomhar le cumann teanga ar nós Conradh na Gaeilge agus Cymdeithas ir Iaith Gymraeg le tacú le éilimh ar son na Gaeilge agus na Breatnaise.
  • Eagrú scoileanna samhradh in Éireann do daoine ó na tíortha Ceilteacha, eile as ár stuaim féin nó i gcomhar le comharchumann ( BÁC, Oileán Chléire, Conamara). Ranganna Ghaeilge agus léachtaí faoi stair, cultúir na hÉireann.
  • Ag tabhairt cainteoirí ó na gluaiseachtaí polaitiúla sna tíortha Ceilteacha eile (SNP, Plaid Cymru, Mec Vannin agus ar uile) go hÉireann le eolas a scaipeadh faoi a dul chun chinn agus a n-aidhmeanna. Léachtaí faoi stair, cultúir, agus teanga na Briotáine agus na Corn na Breataine.
  • Turais go hOileán Mhanainn le aithne chur ar na gníomhairí polaitiúla agus cultúrtha. Freastal ag baill Chraobh na hÉireann ar chomóradh Llewellyn i gCilmeri, sa Bhreatain Bheag. Turas go Dún Éideann le páirt a glacadh i léirsiú Independence First.
  • Eagrú oíche fhilíochta agus cheoil Oileán Mhanainn agus turas amhránaithe agus ceolteoirí Manannacha go Club an Chonradh. Eagrú seisiúin idircheilteacha nuair arbh fhéidir é.
  • Eagrú ócáidí foilseacháin mar shampla ‘The Black Paper on Irish Education’ (comh fhoilsiú idir Craobh na dTeicneolaithe, Conradh na Gaeilge agus Craobh na hÉireann), seoladh ‘For a Celtic Future’ ( in onóir d’Alan Heusaff), seoladh CARN 100, ina raibh forlíonadh speisialta filíochta agus ag a léadh filíocht i ngach teanga Ceilteach.
  • Ag tabhairt tacaíocht do feachtais an Chonradh Cheiltigh, ar nós an Monatóireacht Míleata agus ag tabhairt agallaimh teilifíse agus raidió fúthu. Ag cur chun chinn rúin a glacadh ag cruinnithe chinn bhliana an Chonradh Cheiltigh agus ag cinntiú ionadaíocht agus comhpháirt Chraobh na hÉireann.
  • Soláthar ábhar ar chúrsaí polaitiúla, cúrsaí reatha, cúrsaí teanga agus cultúrtha do roinn na hÉireann de CARN, iris an Chonradh Cheiltigh agus foilseacháin eile an Chonartha.
Share this!
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Youtube
Contact us