Éire

An Conradh Ceilteach

ireland

IMEACHTAÍ CHRAOBH na hÉIREANN THAR NA BLIANTA

  • Ag dul i mbun comhfhreagras san nuachtáin náisiúnta faoi gnéithe éagsúla le cogús idircheilteach a chothú agus eolas a scaipeadh faoi na tíortha Ceilteacha eile.
  • Ag eagrú picéid agus léirsithe ag Ambasáid na Fraince faoi chás na Briotáine agus Briotánaigh ar nós Yann Ber ar Mat, a cuireadh i gcarcair de bharr diúltú do sheirbhís éigeantach in airm na Fraince nó na Briotánaigh a fágadh gan triail ar feadh na mblianta.
  • Ag eagrú comhphicéid ag oifigí an Rialtais agus Ambasáid Shasana i gcomhar le cumann teanga ar nós Conradh na Gaeilge agus Cymdeithas ir Iaith Gymraeg le tacú le éilimh ar son na Gaeilge agus na Breatnaise.
  • Eagrú scoileanna samhradh in Éireann do daoine ó na tíortha Ceilteacha, eile as ár stuaim féin nó i gcomhar le comharchumann ( BÁC, Oileán Chléire, Conamara). Ranganna Ghaeilge agus léachtaí faoi stair, cultúir na hÉireann.
  • Ag tabhairt cainteoirí ó na gluaiseachtaí polaitiúla sna tíortha Ceilteacha eile (SNP, Plaid Cymru, Mec Vannin agus ar uile) go hÉireann le eolas a scaipeadh faoi a dul chun chinn agus a n-aidhmeanna. Léachtaí faoi stair, cultúir, agus teanga na Briotáine agus na Corn na Breataine.
  • Turais go hOileán Mhanainn le aithne chur ar na gníomhairí polaitiúla agus cultúrtha. Freastal ag baill Chraobh na hÉireann ar chomóradh Llewellyn i gCilmeri, sa Bhreatain Bheag. Turas go Dún Éideann le páirt a glacadh i léirsiú Independence First.
  • Eagrú oíche fhilíochta agus cheoil Oileán Mhanainn agus turas amhránaithe agus ceolteoirí Manannacha go Club an Chonradh. Eagrú seisiúin idircheilteacha nuair arbh fhéidir é.
  • Eagrú ócáidí foilseacháin mar shampla ‘The Black Paper on Irish Education’ (comh fhoilsiú idir Craobh na dTeicneolaithe, Conradh na Gaeilge agus Craobh na hÉireann), seoladh ‘For a Celtic Future’ ( in onóir d’Alan Heusaff), seoladh CARN 100, ina raibh forlíonadh speisialta filíochta agus ag a léadh filíocht i ngach teanga Ceilteach.
  • Ag tabhairt tacaíocht do feachtais an Chonradh Cheiltigh, ar nós an Monatóireacht Míleata agus ag tabhairt agallaimh teilifíse agus raidió fúthu. Ag cur chun chinn rúin a glacadh ag cruinnithe chinn bhliana an Chonradh Cheiltigh agus ag cinntiú ionadaíocht agus comhpháirt Chraobh na hÉireann.
  • Soláthar ábhar ar chúrsaí polaitiúla, cúrsaí reatha, cúrsaí teanga agus cultúrtha do roinn na hÉireann de CARN, iris an Chonradh Cheiltigh agus foilseacháin eile an Chonartha.
Share this!