Breizh

Ar K’hevre Keltiek

brittany

Bhí an Bhriotáin mar tír neamhspléach go dtí gur phós Duchess Anne rí na Fraince i 1532, gníomh a dúradh go raibh gá le nach ngabhfaí an tír le láimh láidir. Tháining gluaiseachtaí polaitiúla chun chinn ag iarraidh féin rialtas nó neamspléachas a bhaint amach ó deireadh an naoiú céad déag ach tar éis cuid díobh taobú leis an Ghearmáin sa tarna cogadh domhanda deineadh scrios orthu i ndiaidh an cogadh. Tá dul chun chinn éigin déanta ó dheireadh an chéad seo chaite ag grúpa den eite clé , an UDB. Cuireadh críoch deighilt i bhfeidhm sa Bhriotáin ag Stáit na Fraince( Vichy) i 1941 nuair a scaradh amach Loire Atlantique ina bhfuil príomhcathair na Briotáine, Nantes) ó réigiún na Briotaine agus tá sé i bhfeidhm i gcónaí. Tá feachtas láidir leanúnach ar súil le haontú na Briotáine a bhaint amach agus dul chun chinn déanta aige ó thaobh tacaíocht a fháil i réigiún na Briotáine agus a Loire Atlantique.

Sna triocaidí sa céah seo chaite bhí milliúin go leith cainteoirí dúchasacha Briotánacha fós ann in aineoinn géarleanúint rialtas na Fraince ar an teanga agus an cultúir thar na blianta. Ach tar éis an tarna cogah domhanda tháinig titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí dúchasacha nuair nár thug glún iomlán díobh an teanga dár bpáistí. Is i lár tíre is mó atá an teanga fágtha anois ach tá an dul chun chinn déanta ag na scoileanna lán Briotáinise, Diwan, in aineoinn deacrachtaí lesi na húdárais lárnach. Tá gluaiseacht leathan ann leis an Bhriotáinis a chur chnn agus páirt lárnach ag Ofis ar Brezoneg ann.

Share this!