Cuspóirí

Is é bunchuspóir an Chonartha tacú, go síochánta, le hiarrachtaí na Náisiúin Cheilteacha, Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow agus Mannin an tsaoirse pholaitiúil, chúltúrtha, chomhdhaonnach agus gheilleagrach atá de dhíth uathu le go mairidís agus le go n-éireoidh leo chun bheith ina dhreamanna faoi leith a ghnóthú nó a bhaint amach.

Ina áirítear:

  • Saothrú chun na teangacha Ceilteacha, atá mar thréithe riachtanach i gcóir gach tír Cheilteach, a athneartú ionas gurb gnáthbhéarla iad arís sna tíortha Cheilteacha.
  • Comhfhiosacht faoin gcaidreamh faoi leith atá ann idir muintir na tíortha Cheilteacha a spreagadh.
  • Dlúthpháirtíocht agus comhoibriú a chothú eatarthu. Ár gcoimhlintí agus na rudaí atá bainte amach againn a chraobhscaoileadh ar fad na cruinne.
  • Bunú caidrimh eagraithe idir na náisiúin Cheilteacha, ag glacadh leis gur pobail faoi leith iad uile, a chur chun cinn agus é mar chuspóir go mbeidh comhlachas ceart eatarthu amach anseo.
  • Ag glacadh leis nach mbeidh na pobail Cheilteacha saor ach amháinn i sochaí a ligeann do chách bheith rannpháirteach i gnóthaí náisiúnta, .i. smacht a bheith acu ar tháirgeacht, ar mhalartuithe agus ar sheibhísí, agus saothrú acmhainní na tíre ar son cách.
Share this!