Mannin

Yn Commeeys Celtiagh

isleofman

Mae Ynys Manaw wedi hawlio dros 1000 o flynyddoedd o hunanlywodraeth, ond mae’r hanes yn dangos bod hi’n anodd gweld arwyddion o annibyniaeth ar adegau. Ers y rhyfel, mae llywodraethau wedi canolbwyntio ar greu treth Seisnig anghyson yn seiliedig ar fewnfudiad Seisnig / Prydeinig. Effaith hyn yw fod brodorion yr ynys yn cael eu sathru drostynt yn economaidd ac mae’n effeithio ar eu niferoedd. Er i’r siaradwr brodorol olaf farw yn 1974, ni wnaeth yr iaith Fanaweg farw’n gyfan gwbl, gan i genhedlaeth newydd ddysgu gan yr olaf o’r siaradwyr brodorol. Mae’r iaith Fanaweg yn fwy gweladwy heddiw gydag arwyddion strydoedd dwyieithog ac arwyddion ar gerbydau llywodraeth. Mae’r Fanaweg ar gael fel dewis ar lefel cynradd, ac mae yna bum grŵp meithrin ac ysgol gynradd cyfrwng Manaweg. Mae posib astudio’r iaith ar lefel uwchradd ac mae cwrs gradd ar gael yn yr iaith. Am y tro cyntaf mewn blynyddoedd mae rhai plant yn tyfu i fyny yn siarad yr iaith.

Share this!