Cymru

Yr Undeb Geltaidd – Cangen Cymru Wales Branch Celtic League Facebook

Patagonia Celtic League Facebook

Yr Undeb Celtaidd

wales

Mae Cymru, ynghyd â Chernyw yn ffurfio cyrion Brydeinig y DU. Mae olion hynafol yr iaith Brydeinig yma, sydd wedi llwyddo i oroesi hyd heddiw fel Cymraeg, i’w ganfod ar hyd a lled Lloegr a’r Alban.

Er i’r wlad gael ei gorchfygu gan Edward I o Loegr, mae hi wedi cadw ei hunaniaeth unigryw ac wedi pleidleisio dros ei chynulliad ei hun, sy’n gam tuag at ei hannibyniaeth cyfiawn.

Mae’n debyg mai’r Gymraeg yw’r iachaf o’r ieithoedd Celtaidd yn nhermau defnydd pob dydd, ond mae ei sefyllfa’n parhau’n ansicr serch hynny, a thrwy ei chymryd yn ganiataol, mae perygl y gall ddiflannu o fewn ambell genhedlaeth.

Gallwch ymaelodi â Changen Cymru o’r Gynghrair Geltaidd am gyn leied â 50 ceiniog y mis.

Yr Undeb Geltaidd – Cangen Cymru Wales Branch Celtic League Facebook

Patagonia Celtic League Facebook

Share this!