Breizh

Ar K’hevre Keltiek

brittany

Roedd Llydaw yn genedl annibynnol hyd nes i’r Dduges Anne briodi Brenin Ffrainc. Roedd hyn er mwyn atal Ffrainc rhag ymosod a chymryd y wlad drwy rym.

Llydaweg oedd iaith y mwyafrif cyn yr ail ryfel byd ond mae trwch y siaradwyr brodorol wedi’u cyfyngu i’r ffin arfordirol. Mae awdurdodau canolig Ffrainc wedi gormesu’r iaith a’r bobl, er fod yr ysgolion iaith Diwan yn cadw’r Llydaweg yn fyw drwy’r plant sy’n eu mynychu.

Share this!