Alba

An Comann Ceilteach

scotland

Mae’r Alban/Alba yn un o dair cenedl Gaeleg. Wedi’i hamddifadu o hunanlywodraeth gan Ddeddf Uno 1707, mae’r Alban yn symud ymlaen tuag at adennill ei sofraniaeth drwy ail sefydlu Senedd ddatganoledig Yr Alban yn dilyn pleidlais boblogaidd.

Rydym yn ymgyrchu dros hawl Yr Alban i ddewis annibyniaeth, dros Aeleg yr Alban ac hefyd dros amryw o hawliau dynol eraill, a materion gwleidyddol ac amgylcheddol.

Share this!