Hafan

mapMudiad rhyng-Geltaidd yw’r Gynghrair Geltaidd sy’n ymgyrchu dros hawliau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol y gwledydd Celtaidd, fel y gwelir yn ein nod a’n hamcanion.

Cyhoeddir gylchgrawn chwarterol o safon uchel gan y mudiad, sef CARN. Cynhyrchir hwn yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg, ond mae hefyd yn cynnwys erthyglau yn yr holl ieithoedd Celtaidd.

Cafodd ei sefydlu yn 1961 gan genedlaetholwyr Celtaidd oedd yn gweld angen am fudiad rhyng-Geltaidd gyda dimensiwn gwleidyddol er mwyn gwneud bobl y gwledydd Celtaidd yn fwy ymwybodol o’r hyn sy’n gyffredin rhwng eu hieithoedd, hanes a’u diwylliant, i hybu hawliau’r Gwledydd Celtaidd i annibyniaeth a hyrwyddo buddiannau cydweithio rhyng-Geltaidd.

Mae’r mudiad yn ymgyrchu ar lefel Cangen a chanolog, dros ystod eang o achosion sy’n ymwneud ag annibyniaeth, iaith, diwylliant ac hawliau dynol a chymdeithasol. Mae Canghennau’n cydweithio ar hyn pan yn bosibl. Mae datganiadau i’r wasg hefyd yn ymddangos ar Rhestr Newyddion diweddaraf ac mae posib i unrhywun sydd ag e-bost eu gweld a thanysgrifio iddynt. NID grŵp trafod yw’r rhestr yma.

YouTube facebook_logo flickr Twitter

Share this!