Éire

An Conradh Ceilteach

ireland

* IMEACHTAÍ CHRAOBH na hÉIREANN THAR NA mBLIANTA

ACTIVITIES OF THE IRISH BRANCH OVER THE YEARS
*
* Ag dul i mbun comhfhreagras san nuachtaín náisiúnta faoi gnéithe éagsúla le coinsias idircheilteach a chothú agus eolas a scaipeadh faoi na tíortha Ceilteacha eile.

Engaging in correspondence in the national media on a range of issues to increase interceltic consciousness and provide information about the other Celtic countries.
#

* Ag eagrú picéidí agus léirsithe ag Ambasáid na Fraince faoi chás na Briotáine agus Briotánaigh ar nós Yann Ber ar Mat, a cuireadh i bpriosún de bharr diúltiú do sheirbhís éagtach in airm na Fraince nó na Briotánaigh a fágadh gan triail ar feadh na mblianta.

Organisation of pickets and demonstrations at the French Embassy in support of Brittany and Bretons such as Yann Ber ar Mat who was imprisoned for refusing compulsory French military service or the Bretons who were held for years without trial.

* Ag eagrú comh picéidí ag oifigi an Rialtais agus Ambasáid Shasana i gcomhar le cumann teanga ar nós Conradh na Gaeilge agus Cymdeithas ir Iaith Gymraeg le tacú le éilimh ar son na Gaeilge agus na Breathnaise.

Organisation of joint demonstrations at Irish Government buildings and the British Embassy with language organisations such as Conradh na Gaeilge agus Cymdeithas ir Iaith Gymraeg ( Welsh Language Society) in support of demands for language rights.

* Eagrú scoileanna samhradh in Éireann do daoine ó na tíortha Ceilteacha, eile as ár stauim féin nó i gcomhar le comharcumann ( BÁC, Oileán Chléire, Conamara). Ranganna Ghaeilge agus léachtanna faoi stair, cultúir na hÉireann

Organisation of summer schools in Ireland for Celts from other countries. sometimes in conjunction with local co-operatives (Dublin, Clear Island , Connemara). Irish classes with lectures on Irish history, culture and

language.

* Ag tabhairt cainteoiri ó na gluaiseachtaí polaitiúla sna tíortha Ceilteacha eile (SNP, Plaid Cymru, Mec Vannin agus ar uile) go hÉireann le eolas a scaipeadh faoi a dul chun chinn agus a n-aidhmeanna. Léachtanna faoi stair, cultúir, agus teanga na Briotáine agus na Corn na Breataine.

Bringing speakers from the Celtic political movements (SNP, Plaid

Cymru, Mec Vannin etc.) in other countries to Ireland to outline their

political situations and aspirations. Lectures on Breton and Cornish

history, culture and language.

* Turasanna go hÓileán Mhanainn le aithne chur ar na gníomhairí polaitiúla agus cultúrtha. Freastal ag baill Chraobh na hÉireann ar chomóradh Llewellyn I gCilmeri, Cymru. Turas go Dún Éidean le páirt a glacadh i léirsiú Independence First

Organisation of trips to the Isle of Mann to get to know the country and its political and language activists. Attendance of Irish branch members at the Llewellyn commemoration in Cilmeri, Cymru. Organising a trip to Edinburgh to partake in an Independence First demonstration.

* Eagrú oíche fhilíochta agus cheoil Oileán Mhanainn agus turas amhránaithe agus ceolteoirí Manannacha go Club an Chonradh. Eagrú seisiúin idircheilteacha nuair arbh fhéidir é.

Organisation of evening of Manx poetry and dance and bringing of Manx musicians to Club an Chonradh for Manx/Irish traditional music and song session. Organisation of general interceltic sessions when possible.

* Eagrú ócáidí foilseacháin mar shampla ‘The Black Paper on Irish Education’ (comh fhoilsiú idir Craobh na dTeicneolaithe ,Conradh na Gaeilge agus Craobh na hÉireann), seoladh ‘For a Celtic Future’ ( in ónóir d’Alan Heusaff), seoladh CARN 100, ina raibh forlíonadh speisialta filíochta agus ag a léadh filíocht i ngach teanga Ceilteach.

Publishing occasions and launches such as that for ‘ The Black Paper on Irish Education’ (a joint publication of Craobh na dTeicneolaithe ,Conradh na Gaeilge and the Irish Branch CL), the launch of ‘‘For a Celtic Future (published by the League in honour of Alan Heusaff) and the launch of CARN 100, which contained a special poetry supplement in all Celtic languages and at which launch poems were read in all the Celtic languages.

* Ag tabhairt tacaíocht do feachtaisí an Chonradh Cheiltigh, ar nós an Monatóireacht Míleata agus ag tabhairt agallaimh TV and Radio futhu. Ag cur chun chin ruin a glacadh ag cruinnithe chin bhliana an Chonradh Cheiltigh aguis ag cinntíu ionadaíocht agus comhpháirt Chraobh na hÉireann.

Supporting the campaigns of the Celtic League such as the Military Monitoring Campaign and giving TV and Radio interviews on specific aspects of these. Implementation of Celtic League AGM resolutions and ensuring Irish Branch representation at and participation in AGMs.

* Soláthar ábhar ar chúrsaí polaitiúla, cúrsaí reatha, cúrsaí teanga agus cultúrtha do roinn na hÉireann de CARN, iris an Chonradh Cheiltigh agus foilseacháin eile an Chonartha.

Supplying material on poltical, current affairs, language and cultural matters for the Irish section of CARN magazine and previous League publications.

Share this!